banne
banner6
Trung tâm điều hành sản xuất
Trung tâm điều hành sản xuất

Trung tâm điều hành sản xuất trực  thuộc công ty cổ phần ETIC Việt nam, có trách nhiệm tiếp nhận và quản lí mọi hoạt động sản xuất của công ty và báo cáo với ban giám đốc.


 
^ Về đầu trang