banne
banner6
Phòng pháp chế

Phòng pháp chế là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần ETIC, chuyên nghiên cứu và tư vấn về mặt pháp lý cho ban giám đốc trong mọi hoạt động của công ty, đặc biệt là các hoạt động đầu tư, góp vốn của ETIC.

 

^ Về đầu trang